logiboek
 • Fout bij import vanuit SOM
 • Momenteel zijn er problemen met het inlezen de leerling gegevens vanuit SOM.
  SOM heeft nl. een update uitgebracht waarin de export voor LogiBoek is aangepast.
  In de komende update van SOM zal dit weer recht gezet worden.

  Intussen is het probleem als volgt op te lossen:

  - Open het bestand van SOM met Excel
  - Markeer de kolom waarin de vakken staan, achter elkaar en gescheiden door een ;
  - Ga vervolgens in het menu van Excel naar 'Gegevens', 'Tekst naar kolommen'
  - Doorloop dan de wizard en zorg dat je bij stap 2 kiest voor 'Puntkomma'
  - Kies dan voor Voltooien en sla het aangepaste document op
  - Voer de import in LogiBoek opnieuw uit